14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 579 af 01. June 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Uddannelses- og forskningsministeren eller den institution, uddannelses- og forskningsministeren har bemyndiget hertil, kan hos offentlige myndigheder, private institutioner, faglige organisationer og arbejdsløshedskasser indhente oplysninger til brug for vurderingen af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren eller den institution, uddannelses- og forskningsministeren har bemyndiget hertil, kan fra de personer, myndigheder m.fl., der ansøger om en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, indhente de oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af opgaver efter § 10.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren eller den institution, uddannelses- og forskningsministeren har bemyndiget hertil, kan til uddannelsesinstitutioner, der medvirker ved vurderingen, jf. § 4, videregive de oplysninger om uddannelsesforløb m.v. for den person, hvis uddannelseskvalifikationer skal vurderes, som er nødvendige for vurderingen af uddannelseskvalifikationerne.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om

  • 1) adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 og 2,

  • 2) indhold og udformning af ansøgninger, herunder om ansøgninger i elektronisk form,

  • 3) at der ved anmodning om at få foretaget en vurdering skal gives oplysning om navn, adresse og personnummer eller fødselsdato for den person, hvis uddannelseskvalifikationer ønskes vurderet,

  • 4) dokumentation for tidligere uddannelsesforløb m.v., herunder om dokumentation i elektronisk form,

  • 5) krav med hensyn til oversættelse af eksamensbeviser m.v.,

  • 6) frister for besvarelse af høringer, og

  • 7) uddannelsesinstitutioners medvirken ved vurderinger.

•••
profile photo
Profilside