14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 579 af 01. juni 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om

  • 1) elektronisk kommunikation mellem på den ene side personer, myndigheder m.fl., der har adgang til en vurdering, jf. §§ 2-2 b, uddannelsesinstitutioner, der medvirker ved vurderinger, jf. § 4, myndigheder, institutioner m.fl., der kan indhentes oplysninger hos efter § 8, stk. 1, og på den anden side uddannelses- og forskningsministeren eller den institution, som efter § 7, stk. 1, er bemyndiget til at udøve beføjelserne efter denne lov, bortset fra beføjelserne til regeludstedelse, og

  • 2) anvendelse af digital signatur ved kommunikation efter nr. 1, bl.a. i forbindelse med ansøgning om vurdering og dokumentation for tidligere uddannelsesforløb m.v., jf. § 8, stk. 4, nr. 2 og 4.

•••
profile photo
Profilside