14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fleksydelse § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om fleksydelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 222 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Retten til fleksydelse er betinget af, at modtageren

  • 1) har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a,

  • 2) før overgang til fleksydelse er visiteret til fleksjob, jf. kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller er omfattet af §§ 4 a eller 4 b,

  • 3) betaler fleksydelsesbidrag,

  • 4) senest fra det 30. år har indbetalt fleksydelsesbidrag eller været medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse og har indbetalt efterlønsbidrag, som ikke senere er tilbagebetalt, i sammenlagt mindst 30 år, jf. dog § 2 a,

  • 5) har fået indberettet værdien af pensionsformuen, jf. § 18, og

  • 6) har bopæl her i riget eller i et andet EU/EØS-land.

•••

Stk. 2 Personer, der tidligere har indbetalt efterlønsbidrag, og som i de 12 måneder, der ligger umiddelbart forud for den første tilmelding til fleksydelsesordningen, ikke har optjent anciennitet i efterlønsordningen, får medregnet den manglende optjeningstid ved opgørelsen efter stk. 1, nr. 4, og § 2 a.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om dispensation fra betingelserne i stk. 1, nr. 4.

•••
profile photo
Profilside