14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fleksydelse § 3a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om fleksydelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 222 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3a Fortrydelsesordning
En person, der tilmeldes fleksydelsesordningen, og som forud for tilmeldingen har fravalgt at betale bidrag til efterlønsordningen, kan opnå ret til fleksydelse efter denne lov, hvis den pågældende

  • 1) ikke inden folkepensionsalderen vil kunne opfylde kravet om indbetaling af fleksydelsesbidrag, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a,

  • 2) indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen uafbrudt har været medlem af en arbejdsløshedskasse

    • a) senest fra det 24. år, hvis personen er født den 1. januar 1973 eller senere, eller

    • b) senest fra den 1. januar 1997, hvis personen er født før den 1. januar 1973, og

  • 3) har indbetalt fleksydelsesbidrag uafbrudt fra tilmelding til fleksydelsesordningen indtil fleksydelsesalderen.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse, at tilmeldingen til fleksydelsesordningen sker, mindst 15 år før personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a.

•••

Stk. 3 For personer, der indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen har indbetalt efterlønsbidrag efter § 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som ikke senere er tilbagebetalt, medregnes indbetalingerne til opfyldelse af kravene i stk. 1 og 2.

•••

Stk. 4 Fleksydelsens størrelse fastsættes efter bestemmelserne i § 17, dog således, at fleksydelsen nedsættes i forhold til det antal år, personen ved fleksydelsesalderen efter § 1 a ikke har indbetalt efterløns- eller fleksydelsesbidrag, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a. Nedsættelsen sker med 2 pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under 1 år medregnes i forhold til antal hele måneder.

•••

Stk. 5 Der kan ikke efterbetales manglende bidrag.

•••

Stk. 6 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af denne bestemmelse.

•••
profile photo
Profilside