14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fleksydelse § 4a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om fleksydelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 222 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4a En person, der ophører med drift af selvstændig virksomhed, jf. § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan fortsætte med at være tilmeldt fleksydelsesordningen, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Er personen ikke visiteret til fleksjob efter § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats inden for 3 år efter ophør med drift af selvstændig virksomhed, ophører tilmeldingen til fleksydelsesordningen.

•••
profile photo
Profilside