14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lovtidendeloven § 3

Lov om udgivelsen af en Lovtidende paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lovtidendeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1098 af 10. August 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Fra det nævnte tidspunkt af bortfalder den hidtil foreskrevne tinglæsning af love og anordninger, hvorimod disses offentliggørelse igennem Lovtidende bliver den bindende bekendtgørelsesform. Den pågældende lov eller bekendtgørelse træder, medmindre den bestemmer noget andet, i kraft ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori den er indført i Lovtidende. Hver indførelse i Lovtidende skal indeholde oplysning om, hvilken dag indførelsen er sket.

•••
profile photo
Profilside