14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lovtidendeloven § 5-6

Uddrag fra kommentarerne til lovtidendeloven § 5-6:

Det foreslås at afskaffe Ministerialtidende. Som følge heraf foreslås det at ophæve bestemmelserne om Ministerialtidende i lovtidendelovens §§ 5 og 6, ligesom henvisningerne til Ministerialtidende i lovens titel samt § 1 foreslås at udgå.De foreslåede ændringer indebærer, at offentlige myndigheder ikke længere vil have mulighed for at få administra...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.