14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Luftfartsloven § 3

Lov om luftfart paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af luftfartsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. October 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Når hensynet til den offentlige sikkerhed, militære grunde eller særlige omstændigheder kræver det, kan transportministeren fastsætte regler om, at adgangen til luftfart inden for visse områder indskrænkes eller forbydes.

•••

Stk. 2 Når den offentlige sikkerhed kræver det eller der ellers foreligger ganske særlige omstændigheder, kan transportministeren fastsætte regler om, at adgangen til luftfart inden for hele eller dele af riget midlertidigt indskrænkes eller forbydes. Ministeren kan herunder fastsætte regler om betingelser for adgangen til luftfart inden for hele eller dele af riget. Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer i Grønland Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer fra visse lande og regioner uden negativ covid-19-test

•••
profile photo
Profilside