14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven § 6

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2019 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Forsikringsvirksomhederne og repræsentanterne skal efter udløbet af hver afregningsperiode til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af de forsikringssummer og afgiften heraf for de forsikringer, hvis præmie forfalder til betaling i den pågældende måned. Angivelsen skal indeholde oplysning om præmiernes dækningsperiode. Afgiften af forsikringssummen beregnes forholdsmæssigt for den samme periode, som den forfaldne forsikringspræmie vedrører. Angivelsen skal være underskrevet af repræsentanten eller forsikringsvirksomhedens ansvarlige ledelse.

•••

Stk. 2 Såfremt forsikringspræmien eller en del heraf godtgøres forsikringstageren eller afskrives som uerholdelig, nedsættes afgiften forholdsmæssigt og fradrages i angivelsen i den måned, hvor tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted.

•••
profile photo
Profilside