14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mark- og vejfredsloven § 3

Lov om mark- og vejfred paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mark- og vejfredsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets besidder erstatte den skade, dyret forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden. Samme regel gælder om skade, dyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse.

•••

Stk. 2 Erstatning kan dog ikke kræves, hvis skaden er fremkaldt med forsæt eller uagtsomhed af skadelidte selv eller af en person, han har ansvar for. Er der skyld på begge sider, afgøres det efter fejlenes beskaffenhed, om erstatningen skal nedsættes eller helt bortfalde.

•••

Stk. 3 Om erstatningskravets gennemførelse gives der regler i kap. VII.

•••
profile photo
Profilside