14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mark- og vejfredsloven § 4b

Lov om mark- og vejfred paragraf 4b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mark- og vejfredsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4b Ejeren af en hest er forpligtet til at erstatte den skade, hesten forvolder, når den er løsgående. Har skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde.

•••

Stk. 2 Det påhviler ejeren af en hest at tegne forsikring, der dækker ansvaret i henhold til stk. 1. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1. Heste, der holdes af det offentlige, er undtaget fra forsikringspligten.

•••

Stk. 3 Med bøde straffes den, der undlader at tegne en forsikring efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om forsikringspligtens gennemførelse.

•••
profile photo
Profilside