14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mark- og vejfredsloven § 6

Lov om mark- og vejfred paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mark- og vejfredsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ved optageren, hvem dyret tilhører, skal han snarest muligt og senest inden 24 timer, efter at optagelsen har fundet sted, tilstille denne - eller en til hans husstand hørende voksen person - underretning herom.

•••

Stk. 2 Ved optageren ikke, hvem dyret tilhører, skal anmeldelse om optagelsen inden samme frist ske til sognefogeden, hvis en sådan findes, og ellers til politiet - der snarest muligt foranlediger optagelsen bekendtgjort, jf. dog stk. 3 og § 9, stk. 3. Udgifterne herved vil være at refundere af den, hvem dyret tilhører.

•••

Stk. 3 Stk. 2 gælder alene for ejermærkede katte.

•••

Stk. 4 Undlader optageren at foretage underretning og anmeldelse i overensstemmelse med reglerne i stk. 1 og 2, skal optageren erstatte det ved afsavnet af dyret forvoldte tab.

•••
profile photo
Profilside