14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mark- og vejfredsloven § 7

Lov om mark- og vejfred paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mark- og vejfredsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Optageren er bortset fra det i § 6, stk. 3, og § 18, stk. 3, 1. pkt., omhandlede tilfælde berettiget til at gøre optagne dyrs udlevering afhængig af, at der betales ham erstatning for forvoldt skade eller sikkerhedsstillelse herfor. Sikkerhedsstillelse kan ske hos vurderingsmændenes formand, der fastsætter dennes art og størrelse, såfremt enighed herom ikke kan opnås mellem parterne.

•••

Stk. 2 Den, som lægger hindringer i vejen for udøvelsen af den i stk. 1 omhandlede ret til at tilbageholde et optaget dyr, straffes efter straffelovens § 293, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside