14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Menneskerettighedsretshjælpsloven § 4a

Lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner paragraf 4a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af menneskerettighedsretshjælpsloven og bygger på lov nr. 940 af 20. December 1999. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4a Meddeles der afslag på retshjælp efter denne lov, kan afslaget påklages til Procesbevillingsnævnet, inden 4 uger efter at ansøgeren har fået meddelelse om afslaget.

•••
profile photo
Profilside