14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Menneskerettighedsretshjælpsloven § 5

Lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af menneskerettighedsretshjælpsloven og bygger på lov nr. 940 af 20. December 1999. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Loven træder i kraft den 1. april 2000.

•••

Stk. 2 Loven finder anvendelse på klager, der indgives til et internationalt klageorgan efter lovens ikrafttræden. Loven finder endvidere anvendelse på klager, der er indgivet før lovens ikrafttræden, men hvor det internationale klageorgan anmoder om den danske regerings retlige bemærkninger til klagen efter lovens ikrafttræden.

•••
profile photo
Profilside