14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Militærdisciplinarloven § 18

Militær disciplinarlov paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af militærdisciplinarloven og bygger på lov nr. 532 af 24. juni 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Disciplinarchefens afgørelse kan først indbringes for domstolene, når afgørelsen er blevet prøvet eller sagen er afvist af disciplinarnævnet, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Disciplinarchefens afgørelse kan indbringes for domstolene, hvis nævnet ikke har truffet afgørelse inden for 2 måneder efter, at sagen er indbragt for nævnet.

•••

Stk. 3 Sager til prøvelse af disciplinarnævnets afgørelser anlægges mod nævnet. Andre sager anlægges mod den myndighed, som den pågældende disciplinarchef tilhører.

•••

Stk. 4 Afgørelser efter stk. 1 og 2 indbringes for retten på det sted, hvor sagsøger gør tjeneste. Er den pågældende hjemsendt, indbringes sagen for retten på det sted, hvor sagsøger har hjemting.

•••
profile photo
Profilside