14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Militærdisciplinarloven § 19

Militær disciplinarlov paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af militærdisciplinarloven og bygger på lov nr. 532 af 24. juni 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Adgangen til at indlede disciplinarsag bortfalder 2 år efter forseelsen.

•••

Stk. 2 Fristen efter stk. 1 afbrydes ved, at den pågældende underrettes om, at der er afgivet indberetning, eller at der er indledt straffesag.

•••

Stk. 3 Hvis en straffesag, der er afsluttet uden dom, sendes til disciplinarchefen, skal den pågældende samtidig skriftligt underrettes herom. Hvis sagen sendes til disciplinarchefen efter dom, skal den pågældende underrettes skriftligt senest ved ankefristens udløb.

•••
profile photo
Profilside