14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ministervederlagsloven § 3

Lov om vederlag og pension m.v. for ministre paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ministervederlagsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 939 af 16. June 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ved afgang fra en ministerstilling uden umiddelbar overgang til en anden ministerstilling har en minister ret til eftervederlag. Eftervederlag ydes i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister. Dog ydes der eftervederlag i mindst 6 måneder og højst 36 måneder. Eftervederlagsperioden kan ikke udløbe på et tidligere tidspunkt end udløbstidspunktet for eftervederlagsperioden fra en tidligere ministerperiode. Eftervederlag kan ikke ydes samtidig med vederlag efter § 1, stk. 1 og 2.

•••

Stk. 2 Eftervederlaget svarer til vedkommende ministers vederlag efter § 1, stk. 1-3.

•••

Stk. 3 Eftervederlag efter stk. 2 nedsættes med summen af

•••

Stk. 4 Finansministeren fastsætter nærmere regler om beregning af eftervederlagsperioden efter stk. 1, om nedsættelse af ministereftervederlaget efter stk. 3 og om administration af ministereftervederlaget.

•••
profile photo
Profilside