14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ministervederlagsloven § 5

Lov om vederlag og pension m.v. for ministre paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ministervederlagsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 939 af 16. juni 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Pensionen til en minister og til en ministers efterlevende ægtefælle beregnes på grundlag af funktionstiden som minister regnet fra den første udnævnelse.

•••

Stk. 2 Egenpensionen og ægtefællepensionen svarer til pensionen til en statstjenestemand på skalatrin 49 og dennes efterlevende ægtefælle og beregnes på grundlag af nedennævnte pensionsaldre i forhold til funktionstiden som minister:

 • 1) Egenpension:

  Funktionstid :

  Pensionsalder:

  fra 1 indtil 2 år

  9 år

  fra 2 indtil 3 år

  14 år

  fra 3 indtil 4 år

  18 år

  fra 4 indtil 5 år

  20 år

  fra 5 indtil 6 år

  23 år

  fra 6 indtil 7 år

  27 år

  fra 7 indtil 8 år

  29 år

  8 år og derover

  37 år

 • 2) Ægtefællepension:

  Funktionstid :

  Pensionsalder:

  under 2 år

  15 år

  fra 2 indtil 4 år

  24 år

  fra 4 indtil 8 år

  28 år

  fra 8 indtil 12 år

  33 år

  12 år og derover

  37 år.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i § 27 henholdsvis § 27 a i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse for egen- og ægtefællepension, børnepensionstillæg og børnepension samt efterindtægt af pension henholdsvis for efterindtægt af vederlag og eftervederlag i henhold til nærværende lov.

•••

Stk. 4 Egenpensionen nedsættes med det beløb, hvormed summen af

 • 1)   de indtægter, der er anført i § 109, stk. 3, nr. 1, 4 og 6, i lov om valg til Folketinget,

 • 2)   grundvederlag, eftervederlag eller egenpension som folketingsmedlem,

 • 3)   vederlag, eftervederlag eller egenpension som formand for Folketinget,

 • 4)   folkepension og egenpension som minister

overstiger vedkommendes vederlag efter § 1, stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside