14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mortifikationsloven § 14

Lov om mortifikation af værdipapirer paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mortifikationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 839 af 02. July 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Et kuponark, som hører til et gældsbrev eller en aktie, og som antages at være gået tabt, kan mortificeres under iagttagelse af reglerne i §§ 1-10. Mortifikation gives kun på begæring af den, der antages at have ret til kuponarket, og kun, når hoveddokumentet er i behold eller allerede tidligere er mortificeret særskilt. Bestemmelserne i § 13, stk. 2, finder også anvendelse her.

•••
profile photo
Profilside