14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mortifikationsloven § 16

Lov om mortifikation af værdipapirer paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mortifikationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 839 af 02. July 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Når dokumenter, der falder ind under § 1, i henhold til lov eller særlig vedtagelse mortificeres uden dom efter offentlig indkaldelse, skal denne bekendtgøres i Statstidende i det første nummer i et fjerdingår. Fristen for indkaldelsen regnes fra bekendtgørelsen i Statstidende. For Færøernes vedkommende sker bekendtgørelsen i den til optagelse af offentlige bekendtgørelser på Færøerne autoriserede avis i det første nummer i et fjerdingår.

•••

Stk. 2 Omsætningsgældsbreve, der er udstedt efter denne lovs ikrafttræden, kan ikke mortificeres uden dom, medmindre der i dokumentet er taget forbehold derom.

•••

Stk. 3 Når massegældsbreve, der er omsætningspapirer, i henhold til særlig vedtagelse mortificeres uden dom, skal indkaldelsen i det mindste give 1 års frist.

•••
profile photo
Profilside