14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mortifikationsloven § 8

Lov om mortifikation af værdipapirer paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mortifikationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 839 af 02. July 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Dom til mortifikation får først virkning, når dommen er blevet endelig.

•••

Stk. 2 Når landsretten giver dom til mortifikation til trods for, at der var rejst indsigelse, får dommen først virkning, når den almindelige frist for anke til højesteret er udløbet. Kun i dette tilfælde kan Procesbevillingsnævnet tillade anke til højesteret af en dom, der har givet mortifikation.

•••

Stk. 3 Der kan ikke meddeles tilladelse til, at en dom, der giver mortifikation, ankes til landsret eller Højesteret efter udløbet af de almindelige ankefrister.

•••
profile photo
Profilside