14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gasforsyningsloven § 2

Lov om gasforsyning paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gasforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 126 af 06. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven finder anvendelse på transmission, distribution og oplagring af gas i systemet som nævnt i § 6, nr. 24, herunder håndtering af flydende gas (LNG) i systemet, og på gas fra vedvarende energikilder, der teknisk og sikkert injiceres og transporteres i systemet.

•••

Stk. 2 Loven finder også anvendelse på visse forhold vedrørende handel med gas og visse kundeforhold. Loven finder endvidere anvendelse på opstrømsanlæg og visse forhold vedrørende bygasnet. Loven finder derudover også anvendelse på brint fra vedvarende energikilder, som ikke injiceres og transporteres i systemet, for så vidt angår oprindelsesgarantier efter § 36.

•••

Stk. 3 Loven gælder på land, søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkelområde.

•••

Stk. 4 Loven finder ikke anvendelse på transmissionssystem på søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkelområde, der ikke har tilslutning til det danske gassystem.

•••

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at mindre anlæg og mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser.

•••

Stk. 6 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at transmissionsselskaber, hvis anlæg ikke har direkte indflydelse på det danske gasmarkedet, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser.

•••

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at transmissionsselskaber med anlæg, der har tilslutning til det danske transmissionssystem, helt eller delvis kan undtages fra lovens bestemmelser, når anlægget primært er etableret med henblik på transport af gas til andre lande.

•••
profile photo
Profilside