14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2014, men er stadig gældende for sager der behandles efter Miljøoplysningsloven § 10

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven gammel og bygger på lov nr. 572 af 19. december 1985. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Undtagelse af andre dokumenter
Retten til aktindsigt omfatter ikke:

  • 1) Statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder.

  • 2) Brevveksling mellem ministerier om lovgivning, herunder bevillingslove.

  • 3) Dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed.

  • 4) Myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres.

  • 5) Materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser.

•••
profile photo
Profilside