14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2014, men er stadig gældende for sager der behandles efter Miljøoplysningsloven § 12

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven gammel og bygger på lov nr. 572 af 19. december 1985. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Undtagelse af oplysninger
Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om

  • 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold,

  • 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes.

•••

Stk. 2 Omfattes kun en del af et dokument af bestemmelsen i stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold.

•••
profile photo
Profilside