14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2014, men er stadig gældende for sager der behandles efter Miljøoplysningsloven § 8

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven gammel og bygger på lov nr. 572 af 19. December 1985. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Retten til aktindsigt omfatter uanset bestemmelsen i § 7 interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form, når

  • 1) dokumenterne alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse,

  • 2) dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som myndigheden har haft pligt til at notere efter bestemmelsen i § 6,

  • 3) dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, eller

  • 4) dokumenterne indeholder generelle retningslinier for behandlingen af bestemte sagstyper.

•••
profile photo
Profilside