14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven § 11

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ret til sammenstilling af oplysninger i databaser (dataudtræk)
Enhver kan forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, hvis sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer. Såfremt oplysningerne er omfattet af §§ 19-35, gælder sammenstillingsretten kun, hvis de hensyn, der er nævnt i disse bestemmelser, kan tilgodeses gennem anonymisering el.lign. , der kan foretages ved få og enkle kommandoer. Retten til at få foretaget en sammenstilling gælder ikke, hvis oplysningerne allerede er offentliggjort i egnet form eller format.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse med hensyn til personoplysninger omfattet af § 10, stk. 1-4, i databeskyttelsesloven.

•••
profile photo
Profilside