14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven § 15

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Journalisering
Dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Det samme gælder interne dokumenter, der foreligger i endelig form.

•••

Stk. 2 Et dokument omfattet af stk. 1, som forvaltningsmyndigheden har modtaget eller afsendt, skal journaliseres snarest muligt efter dokumentets modtagelse eller afsendelse.

•••

Stk. 3 Journalsystemet skal være indrettet således, at det indeholder følgende oplysninger om de dokumenter, der journaliseres:

  • 1) Dato for dokumentets modtagelse eller afsendelse.

  • 2) Kort tematisk angivelse af dokumentets indhold.

•••

Stk. 4 Pligten til at journalisere efter stk. 1-3 gælder for statslige forvaltningsmyndigheder omfattet af § 2 og kommunale og regionale enheder, der kan henregnes til den kommunale og regionale centralforvaltning.

•••

Stk. 5 Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om helt eller delvis at undtage forvaltningsmyndigheder m.v., der er omfattet af stk. 4, fra pligten til at journalisere. Bekendtgørelse om pligt til registrering og videregivelse af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer for ansvarshavende for luftfartselskaber i forbindelse med håndtering af covid-19

•••

Stk. 6 Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at pligten til at journalisere efter stk. 1 og 2 også skal gælde for kommunale og regionale enheder samt selskaber m.v., der ikke er omfattet af stk. 4.

•••
profile photo
Profilside