14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven § 16

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Postlister
Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at ministerielle departementer samt nærmere angivne underliggende styrelser og direktorater skal udfærdige en fortegnelse over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget hos eller afsendt af myndigheden (postliste). Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med vedkommende kommune eller region træffe bestemmelse om, at den centrale forvaltning i kommunen eller regionen skal udfærdige en fortegnelse over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget hos eller afsendt af den centrale forvaltning (postliste).

•••

Stk. 2 Bliver der truffet bestemmelse efter stk. 1, skal postlisten offentliggøres på myndighedens hjemmeside. Postlisten skal indeholde følgende oplysninger om de dokumenter, der medtages:

  • 1) Dato for dokumentets modtagelse eller afsendelse.

  • 2) Navnet på eller karakteren af modtageren eller afsenderen af dokumentet.

  • 3) Kort tematisk angivelse af dokumentets indhold.

  • 4) Journalnummer eller anden identifikationsbetegnelse.

•••
profile photo
Profilside