14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven § 4

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 anvendelse på al virksomhed, der udøves af selskaber, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder. Det gælder dog ikke børsnoterede selskaber og disses datterselskaber.

•••

Stk. 2 Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne selskaber omfattet af stk. 1. I det omfang der er tale om kommunalt eller regionalt ejede selskaber, skal de i 1. pkt. nævnte regler endvidere fastsættes efter forhandling med KL og Danske Regioner. Offentlighedsundtagelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse om undtagelse af Lindø Port of Odense A/S fra lov om offentlighed i forvaltningen

•••
profile photo
Profilside