14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven § 9

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Identifikationskravet
En anmodning om aktindsigt efter §§ 7 og 8 skal

  • 1) indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og

  • 2) angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

•••

Stk. 2 Behandlingen af en anmodning om aktindsigt efter § 7 kan, uanset at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, afslås, i det omfang

  • 1) behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug eller

  • 2) anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål el.lign.

•••
profile photo
Profilside