14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offshoresikkerhedsloven § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offshoresikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 125 af 06. February 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Anlægschefen har det øverste sikkerheds- og sundhedsmæssige ansvar på anlægget og skal sikre, at anlægget drives i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Anlægschefen skal sikre og føre tilsyn med, at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser i forbindelse med aktiviteterne på anlægget er identificeret, vurderet og nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

•••

Stk. 3 Anlægschefen skal sikre og føre tilsyn med, at drift, vedligeholdelse og ændringer af anlægget finder sted i overensstemmelse med det ledelsessystem, der er nævnt i § 19.

•••

Stk. 4 Bliver anlægschefen bekendt med forhold, som indebærer en risiko for ulykker eller sygdom, skal anlægschefen sikre, at risikoen bliver fjernet eller nedbragt.

•••
profile photo
Profilside