14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offshoresikkerhedsloven § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offshoresikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 125 af 06. February 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Entreprenøren skal sikre, at der gives de fornødne instruktioner af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning og af betydning for forebyggelse af større miljøhændelser til entreprenører, der udfører arbejde for denne. Endvidere skal den pågældende entreprenør sikre, at der føres tilsyn med, at entreprenører, der udfører arbejde for denne, planlægger og udfører arbejdet i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør af loven, herunder at relevante dele af det ledelsessystem, der er nævnt i § 19, følges, og at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser er identificeret, vurderet og nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

•••
profile photo
Profilside