14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Økologiloven § 20a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af økologiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20a Rekvireret vejledning
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om rekvireret vejledning vedrørende fødevarer på et område, der er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om betaling til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger forbundet med vejledning efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside