14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partistøtteloven § 10

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partistøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Udbetaling af tilskud efter § 3 kan kun ske i det omfang, tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører.

•••

Stk. 2 Udbetaling af tilskud efter § 3 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet om, hvilke udgifter der mindst påregnes anvendt til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, erklæringen vedrører. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

•••

Stk. 3 Er der i medfør af stk. 1 udbetalt et tilskud, der er mindre end tilskuddet efter § 3, kan der indgives supplerende ansøgning i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Udbetaling af tilskud efter supplerende ansøgning kan kun ske i det i stk. 1 nævnte omfang og er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en supplerende erklæring som nævnt i stk. 2 til regionsrådet. Supplerende ansøgning og supplerende erklæring indsendes inden udgangen af det kalenderår, ansøgningen og erklæringen vedrører. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af supplerende ansøgning og supplerende erklæring.

•••
profile photo
Profilside