14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partistøtteloven § 3

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partistøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i regionen. Tilskuddet udgør årligt 2,50 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 500 stemmer ved valget, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Til kandidatlister, som i henhold til lov om kommunale og regionale valg indgik i et listeforbund, ydes tilskud uanset bestemmelsen i stk. 2, såfremt listeforbundet har fået 500 stemmer eller derover.

•••
profile photo
Profilside