14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partistøtteloven § 4

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partistøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen. Tilskuddet udgør årligt 4 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer, i Københavns Kommune 500 stemmer, ved valget, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Til kandidatlister, som i henhold til lov om kommunale og regionale valg indgik i et listeforbund, ydes tilskud uanset bestemmelsen i stk. 2, såfremt listeforbundet har fået 100 stemmer, i Københavns Kommune 500 stemmer, eller derover.

•••
profile photo
Profilside