14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pasbekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om pas m.v. paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pasbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1337 af 28. November 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 I gyldighedsperioden kan pasindehaveren kun få udstedt nyt pas, hvis det tidligere pas annulleres af kommunalbestyrelsen, eller såfremt det på fyldestgørende måde godtgøres, at passet er bortkommet.

•••

Stk. 2 Såfremt pasindehaveren sandsynliggør, at han har en væsentlig interesse i fortsat at kunne benytte viseringer i det gamle pas, forsynes siderne med de pågældende viseringer med henvisning til det nye pas med angivelse af dets nummer samt tid og sted for dets udstedelse.

•••

Stk. 3 Nyt pas udstedes efter reglerne i §§ 5-12 og mod sædvanlig betaling efter §§ 4 a og 4 b i pasloven.

•••
profile photo
Profilside