14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pasbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om pas m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pasbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1337 af 28. November 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ved indlevering af pasansøgningen skal ansøgeren godtgøre sin identitet ved forevisning af det sidst udstedte pas.

•••

Stk. 2 Er pasansøgeren ikke i besiddelse af et tidligere udstedt pas, skal ansøgeren forevise original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation.

•••

Stk. 3 Hvis pasansøgeren ikke er kendt i Det Centrale Pasregister, skal ansøgeren på anden vis dokumentere, at vedkommende har dansk indfødsret.

•••

Stk. 4 Fremgår ansøgerens personnummer ikke tydeligt af de i stk. 1 og 2 anførte dokumenter, skal der tillige forevises et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf ansøgerens personnummer tydeligt fremgår.

•••

Stk. 5 Fremgår ansøgerens nu anvendte navn ikke af de i stk. 1-2 og 4 anførte dokumenter, har ansøgeren pligt til på forlangende at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret.

•••
profile photo
Profilside