14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pasloven § 2b

Lov om pas til danske statsborgere m.v. paragraf 2b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pasloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2b Politiet kan meddele en person, hvem pas er nægtet, eller hvis pas er inddraget, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, forbud mod at udrejse i det tidsrum, der er fastsat efter § 2, stk. 2.

•••

Stk. 2 Politiet kan under særlige omstændigheder skriftligt give tilladelse til, at en person, der er meddelt forbud efter stk. 1, kan foretage en specifik rejse.

•••

Stk. 3 Den, som et udrejseforbud efter stk. 1 retter sig mod, kan kræve spørgsmålet om ophævelse af forbuddet forelagt retten til afgørelse. Politiet skal uden unødigt ophold indbringe begæringen for retten, der ved kendelse snarest muligt afgør, om udrejseforbuddet skal opretholdes eller ophæves.

•••

Stk. 4 Begæring efter stk. 3 indbringes for den i retsplejelovens § 698 nævnte ret. I øvrigt finder ved sagens behandling reglerne i retsplejelovens 4. bog anvendelse med de fornødne lempelser.

•••
profile photo
Profilside