14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pasloven § 4a

Lov om pas til danske statsborgere m.v. paragraf 4a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pasloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4a For udstedelse af pas betales et gebyr, jf. stk. 2-6. For optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas betales et gebyr, jf. § 4 b.

•••

Stk. 2 For udstedelse af pas til personer, der er fyldt 18 år, men ikke har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, betales 862 kr.

•••

Stk. 3 For udstedelse af fællespas betales 862 kr.

•••

Stk. 4 For udstedelse af pas til personer, der har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, betales 350 kr.

•••

Stk. 5 For udstedelse af pas til personer, der er under 18 år, betales 150 kr.

•••

Stk. 6 Stk. 1-5 gælder også ved ombytning af pas, udste­delse af ekstra pas og udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden. Dog udstedes nyt pas uden betaling, hvis et pas på grund af forhold, der må tilregnes den pasudstedende myndighed, lider af væsentlige mangler. Ligeledes udstedes nyt pas uden betaling, når der i medfør af § 2, stk. 3, udstedes et provisorisk pas til en person, over for hvem der er truffet afgørelse efter § 2, stk. 1, nr. 5.

•••
profile photo
Profilside