14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pasloven § 4c

Lov om pas til danske statsborgere m.v. paragraf 4c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pasloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4c Kan et gyldigt eller udløbet pas tilhørende pasansøgeren ikke fremvises ved ansøgning, eller fremvises passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, fordobles de efter § 4 a, stk. 2-5 og stk. 6, 1. pkt., og § 4 b, stk. 1, gældende gebyrer for udstedelse af pas.

•••

Stk. 2 For udstedelse af pas ved de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer skal alle ansøgere i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, betale et beløb, der svarer til en fordobling af de gebyrer, der er nævnt i § 4 a, stk. 2, og § 4 b, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside