14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsloven § 14e

Lov om social pension paragraf 14e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14e Mediecheck
Til folkepensionister, som inden den 1. januar er berettiget til folkepension, jf. § 12, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, udbetales i januar måned en årlig mediecheck.

•••

Stk. 2 Retten til mediecheck efter stk. 1 er betinget af, at pensionistens personlige tillægsprocent er opgjort til 100, jf. § 31, stk. 3.

•••

Stk. 3 Den personlige tillægsprocent fastsættes hver den 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter § 29.

•••

Stk. 4 Afgørelse om ret til mediecheck kan ske uden partshøring.

•••
profile photo
Profilside