14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsloven § 26p

Lov om social pension paragraf 26p

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26p Oplysninger fra Rigsarkivet og beregning af samlet anciennitet
Efter anmodning fra en ansøger af tidlig pension udleverer Rigsarkivet oplysninger om den pågældende til brug for Udbetaling Danmarks behandling af ansøgningen om tidlig pension.

•••

Stk. 2 Rigsarkivets afgørelse om udlevering kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 3 En person, som optjener anciennitet som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende og anciennitet fra en eller flere andre ydelser, jf. §§ 26 i-26 o, vil få beregnet en samlet anciennitet på baggrund af de enkelte ydelser, som vil indgå hver især med en forholdsmæssig andel på baggrund af timetal eller perioder, som ydelsen er udbetalt i, dog således at der højst kan optjenes 1 års samlet anciennitet pr. kalenderår.

•••
profile photo
Profilside