14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsloven § 31

Lov om social pension paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Nedsættelse af pension
Grundbeløb til folkepensionister nedsættes med 30 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. § 27.

•••

Stk. 2 Pensionstillæg nedsættes med en fast procent af indtægtsgrundlaget, jf. § 29. Nedsættelsen sker med følgende procentsatser:

  • 1) 30,9 pct. for enlige pensionister.

  • 2) 32,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever ikke har ret til social pension.

  • 3) 16,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever også har ret til social pension.

  • 4) 32,0 pct. for samlevende pensionister, der betragtes som enlige, jf. § 29, stk. 2.

•••

Stk. 3 Varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes afhængig af den personlige tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent beregnes på grundlag af indtægten efter § 29. Den personlige tillægsprocent er som udgangspunkt 100, men nedsættes med 1 pct. for hvert beløb, jf. § 49, stk. 5, hvormed indtægtsgrundlaget efter § 29, stk. 1-4, overstiger fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 6.

•••

Stk. 4 Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §§ 46 d, 46 f eller 46 g.

•••
profile photo
Profilside