14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PET-undersøgelsesloven § 16

Lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pet-undersøgelsesloven og bygger på lov nr. 359 af 02. juni 1999. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Den tavshedspligt, der følger af § 15, stk. 1, er ikke til hinder for, at undersøgelseskommissionen udleverer materiale, der indgår i undersøgelsen, til vidner og deres bisiddere, hvis det er af betydning for at besvare de spørgsmål, som kommissionen stiller.

•••

Stk. 2 Der er tavshedspligt med hensyn til materiale, der udleveres efter stk. 1. Straffelovens §§ 152-152 e finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside