14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PET-undersøgelsesloven § 4

Lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pet-undersøgelsesloven og bygger på lov nr. 359 af 02. juni 1999. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Undersøgelseskommissionen afgør efter samråd med udspørgeren, hvordan undersøgelsen skal tilrettelægges. Undersøgelsen skal tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at forholdet til andre lande, hensynet til statens sikkerhed eller til tredjemand ikke skades.

•••

Stk. 2 Undersøgelseskommissionens formand leder kommissionens møder.

•••

Stk. 3 Undersøgelseskommissionen skal føre en protokol over møderne i kommissionen.

•••

Stk. 4 Undersøgelseskommissionen kan anmode særligt sagkyndige om en udtalelse eller anden bistand til brug for undersøgelsen.

•••
profile photo
Profilside