14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Psykologloven § 2

Lov om psykologer m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psykologloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1534 af 01. juli 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ret til at få autorisation som psykolog har enhver, der her i landet

  • 1) har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen eller dermed ligestillet eksamen, og som

  • 2) har gennemgået en af Psykolognævnet, jf. § 17, nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed.

•••

Stk. 2 Ret til at få autorisation som psykolog har endvidere enhver, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med de i stk. 1 nævnte uddannelser.

•••

Stk. 3 Autorisationen efter stk. 1 og 2 meddeles af Psykolognævnet.

•••

Stk. 4 Autorisation kan ikke meddeles den, der opfylder betingelserne for fratagelse af autorisation, jf. § 3, stk. 1. Autorisationen kan endvidere nægtes under de i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.

•••

Stk. 5 For behandling af ansøgning om autorisation som psykolog betales et af børne- og socialministeren fastsat gebyr. Bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog

•••
profile photo
Profilside