14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 22

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1194 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Kontrolbestemmelser
Ved anmeldelse af et køretøj til registrering samt ved anmeldelse af ejerskifte for et køretøj skal der for told- og skatteforvaltningen fremlægges bevis for, at der af hensyn til afgiften efter denne lov intet er til hinder for køretøjets registrering, jf. dog stk. 2. Ved anmeldelse til registrering af en bil til op- eller nedvejning skal der fremlægges bevis for den betalte registreringsafgift efter regler, der fastsættes af skatteministeren.

•••

Stk. 2 Et køretøj, der anmeldes eller foranlediges anmeldt til registrering af en virksomhed, der er registreret efter § 14, kan dog registreres, mod at virksomheden for told- og skatteforvaltningen fremlægger erklæring om køretøjets afgiftsberigtigelse og bevis for virksomhedens registrering.

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan tillade, at registrering af bestemte grupper af køretøjer, der fritages for afgift efter denne lovs § 2, kan ske uden fremlæggelse af det i stk. 1 omhandlede bevis.

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for afgiftsekspeditionen m.v.

•••
profile photo
Profilside