14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 29

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1194 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Andre bestemmelser
En bil, der er registreret første gang før den 25. april 2007, og som derefter registreres første gang i Køretøjsregisteret som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2 t, afgiftsberigtiges efter § 5, jf. dog § 29 b, bortset fra at varebilen efter ejerens valg enten afgiftsberigtiges med

  • 1) 95 pct. ud over det afgiftsfrie beløb eller

  • 2) 50 pct. ud over det afgiftsfrie beløb kombineret med betaling af løbende afgift efter § 20 a, stk. 2, i vægtafgiftsloven efter satserne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en varebil,

  • der hidtil har været fritaget for registreringsafgift efter § 2, hvis betingelserne for afgiftsfritagelsen ophører, eller

  • for hvilken der tidligere er udbetalt godtgørelse efter § 7 b, men som registreres på ny i Køretøjsregisteret.

•••
profile photo
Profilside